tsjuThousand Journal
Create for hundred, build for thousand.


About
Contact

tian8 dei8 hian8 uui3
tian8 dei8 hian8 uui3, u9 diu8 hong8 hhui9, rrig5 nguat8 nging8 jet6, ken8 sot6 liet5 ddiu9.
hn8 lai3 su9 ong4, qiu8 xiu9 dng8 jing5, rrun5 yu3 xing8 huei5, lut8 lyu4 diao8 yng3.
hun9 ting3 jis4 yu4, lot5 gget6 wei8 sseng9, ggim9 sseg9 lig5 zui4, ngyot5 cut6 kun8 ggeng9.
giam5 ho8 gyu5 kiag6, zu9 qing8 y6 ggui9. guei4 din9 li4 nai4, cai5 diong5 gai4 ggiu9.
ContactA I R L U


a8 a:4 i8 i:4 u8 u:4 r8 r:4 l8 l:4,
e9 ai9 o9 ao9 am4 ah7,
g4 k4 gg2 kk2 ng,
j4 q4 jj2 qq2 nj2,
z4 c4 zz2 cc2 nz2,
d4 t4 dd2 tt2 n2,
b4 p4 bb2 pp2 m2,
y2 r2 l2 v2,
x2 xx2 s4 h4,
llam4 gxx3.
...
aa8 ii8 uu8 rr8 yy8 ss8 hh8


ContactUseful Info

1 yi5

● 1.1 nging3
● 1.2 gai5
2 qng5

● 2.1 go5
3 gis5

● 3.1 zo5
● 3.2 yy4
● 3.3 sos5
...